Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Ξενομανίας τό ανάγνωσμα.

Γίναμε δυτικολάτρες.

Ξενομανία δέν θά πεί τίποτα. Μιά φορά κι έναν καιρό είχαμε ξενομανία, δηλαδή κάποια λαφριά ψυχική αρρώστεια, ένα συνάχι. Τώρα πάθαμε μιά πολύ βαρειά αρρώστεια, θες πανούκλα, θες γρίππη κακοηθέστατη, μα όχι ασιατική, αλλά ευρωπαϊκή. Πώς νά τήν πούμε; Ξενολατρία; Ξενοπροσκύνημα; Εγώ τουλάχιστο, μ' όλο που λένε πως είμαι καλός λογομάστορας, δε μπορώ να βρω κάποια ονομασία, που να μπορεί νά δώσει μιά μικρή ιδέα γι' αυτή τή θανατηφόρα αρρώστεια που μας δέρνει, και που όλο και χειροτερεύει.
Και δεν είναι σωστή η ονομασία ξενολατρία. Σωστή θα ήτανε αν τη λέγαμε Δυτικολατρία. Γιατί, μονάχα τα ευρωπαϊκά πράγματα ἤ, καλύτερα, τα Δυτικά, είναι για μας ουρανοκατέβατα, όλα όσα έρχουνται από κείνες τις χώρες που βρίσκουνται κατά τό βασίλεμα τού ήλιου, ενώ δεν έχουμε την παραμικρή εκτίμηση σε ό,τι έρχεται από τήν Ανατολή. Είμαστε γυρισμένοι κατά το βασίλεμα του ήλιου, σα να περιμένουμε να βγει από κει ο ήλιος.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Η Δολοφονία του μαρτυρικού Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια


Μια προσέγγιση της δολοφονίας του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια βασισμένη στον πίνακα του Διονυσίου Τσόκου

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΑΝ ΛΑΟΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΘΕΙ ΟΛΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ;

Πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς διαβάστε αὐτὸ τὸ ἄρθρο
ΣΑΝ ΛΑΟΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΘΕΙ ΟΛΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ;
Τὸ καλοκαῖρι ποὺ μᾶς πέρασε, δὲν ὑπῆρξε, φαντάζομαι, ἄνθρωπος, ποὺ δὲν μιλοῦσε γιὰ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τοὺς δεσμοὺς τῆς χώρας μας μὲ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὸ κοινὸ παρελθὸν-παρὸν-μέλλον μας, γιὰ τὸ ὅτι μᾶς χρωστοῦν τὸ ὄνομα καὶ τὸν πολιτισμό τους, γιὰ τὸ ὅτι εἴμαστε κι ἐμεῖς ἕνας εὐρωπαϊκὸς λαὸς καὶ τῆς ἀνήκουμε –ἢ ὅτι δὲν εἴμαστε εὐρωπαϊκὸς λαὸς καὶ δὲν τῆς ἀνήκουμε– κι ἄλλα πολλὰ καὶ διάφορα.
Γενικά, οἱ ἀντιδράσεις μας καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὅλης δύσκολης κατάστασης, μοῦ θύμισε ὁμάδα παιδιῶν στὸ σχολεῖο, ἡ ὁποία ἔχει σὰν ἀρχηγὸ τὸ “νταὴ” τῆς τάξης, ποὺ κρατάει κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ καὶ τὴ διακυβέρνησή του ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους. Ἔτσι, τὰ ἄλλα παιδιά, ἢ ὑποκύπτουν στὴν τρομοκρατία του καὶ τὸν ὑπηρετοῦν δουλικά, ἤ, μπορεῖ νὰ θυμώνουν μαζί του, ἀλλὰ προσβλέπουν καὶ πάλι σὲ αὐτὸν καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν κυριαρχία του, γιατί ἡ προστασία του τοὺς ἐξασφαλίζει κάποια ἀπαραίτητα γι’ αὐτοὺς ὀφέλη.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτικό Πρόγραμμα Πολιτικής Παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ (δ')


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Μὲ εἰδικὴ νομοθεσία θὰ γίνει ἡ ἀποσύνδεση τῆς Δικαστικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν κρίση τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων.
Οἱ δικαστικοὶ καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ θὰ κρίνονται ἀπὸ τὰ συμβούλια κρίσεων τῶν κλάδων τους καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ὑπουργούς, οὔτε οἱ προαγωγὲς θὰ γίνονται ἀπὸ τὸ ΚΥΣΕΑ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει περιορισμὸς τῶν Ὑπουργείων σὲ ἑπτὰ ἢ ἐννέα καὶ κατάργηση τῶν θέσεων τῶν Ὑφυπουργῶν καὶ ἀντικατάστασή τους ἀπὸ Γενικοὺς Διευθυντές.

Γραφειοκρατία

Τὴν κατάργηση τῆς γραφειοκρατίας ὑπόσχονται ὅλα τα κόμματα ἀλλὰ δὲν τὴν καταργοῦν ὄχι γιατί δὲν ὑπάρχει ἢ εἶναι δύσκολο νὰ ἀποκτηθεῖ ὁ μηχανοργανωτικὸς μηχανισμὸς ἀλλὰ γιατί ἡ γραφειοκρατία εἶναι τὸ ἀπαραίτητο περιβάλλον τῆς φαυλότητος, τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς κόμμα-τοκρατίας στὴν Δημόσια Διοίκηση. Ἄρα ἡ ἀνάγκη κατάργησης τῆς γραφειοκρατίας καὶ ἡ δημιουργία ἑνὸς συστήματος Δημόσιας Διοίκησης, στὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἔχουν δυνατότητα τὰ πολιτικὰ πρόσωπα νὰ παρεμβαίνουν, εἶναι προφανής.

Φορολογικὴ Πολιτικὴ

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτικό Πρόγραμμα Πολιτικής Παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ (γ')


ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τὸ πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι ἰδιαίτερα ὀξύ, μὲ ὀδυνηρὲς συνέπειες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ δική μας προσέγγιση δὲν εἶναι καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ρατσιστική. Στὴ Ρωμανία ξένοι ἐθεωροῦντο μόνο ὅσοι δὲν εἶχαν Ὀρθόδοξη συνείδηση. Ὁποιοσδήποτε ἐρχόταν στὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας, ἀσπαζόταν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ ἐπεδείκνυε μὲ τὴ ζωή του, γινόταν ἰσότιμος πολίτης, γινόταν Ρωμηὸς μὲ πλήρη δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις κι ἔτσι ἐξασφαλιζόταν ἡ ἁρμονικὴ συνύπαρξη. Αὐτὴ ἦταν ἡ πολὺ-πολιτισμικότητα τῆς Ρωμηοσύνης, ποὺ τῆς ἐπέτρεπε νὰ ἐπωφελεῖται τὰ μέγιστα ἀπὸ τὸν πολιτιστικὸ πλοῦτο τῶν ὑπηκόων της.
Σήμερα στὴν Πατρίδα μας τὰ πράγματα εἶναι πολὺ διαφορετικά, ἡ Χώρα μας σκοπίμως μουσουλμανοποιεῖται, ἀλλοιώνεται ἐπικίνδυνα ἡ ἐθνολογικὴ σύνθεση καὶ ἡ κοινωνικὴ συνοχή. Συγχρόνως, ἐπιβαρύνονται οἱ ἤδη ἀνεπαρκεῖς –κυρίως λόγῳ τῶν δανειακῶν συμβάσεων καὶ τῶν συνεπειῶν τους– ὑποδομὲς τῆς Χώρας, στὴν Ὑγεία, στὴν Παιδεία καὶ στὴν κοινωνικὴ Πρόνοια.
Ἡ λαθρομετανάστευση εἶναι τὸ κύριο αἴτιο γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐγκλη­ματικότητας. Ἡ ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀσφάλεια ἀπειλεῖται. Τὰ ἔντονα φαινόμενα τῆς προκαλούμενης παραβατικότητας, ὅπως ἐγκλήματα, λαθρε­μπόριο, ναρκωτικά, πορνεία, κλοπὲς καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ κράτους ἔχουν ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῶν φαινομένων αὐτοδικίας, ἰδιαίτερα ὅταν τρο­φοδοτοῦνται ἀπὸ ἐξτρεμιστικὲς ἐνέργειες ἀκραίων ἐθνικιστικῶν ὁμάδων.
Ἀπαιτεῖται μία Ἐθνικὴ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ μὲ ἄξονες:

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτικό Πρόγραμμα Πολιτικής Παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ (β')

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 Ἀπὸ τὸ εὐρὼ στὴν Δραχμὴ
 Διαδικασία ἐπαναφορᾶς Ἐθνικοῦ νομίσματος
Τὰ βήματα ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθηθοῦν ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουμε μὲ ἀσφάλεια νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν ἐθνικὸ νόμισμα, ποὺ εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς Ἐθνικῆς μας Κυριαρχίας εἶναι τὰ ἑξῆς:
1.       Θὰ ὑπάρξει συνεργασία μὲ χῶρες σκληρῶν νομισμάτων γιὰ τὴν στήριξη τοῦ ἐγχειρήματος ἐπιστροφῆς στὴν Δραχμή. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει νὰ ἀποτυπωθεῖ ἐγγράφως ἡ πρόταση μερίδος τῶν Εὐρωπαίων πολιτικῶν ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη μὲ ταυτόχρονη παραχώρηση ἐνίσχυσης καὶ προστασία σὲ ἐνδεχόμενα κερδοσκοπικὰ φαινόμενα.
2.       Ἡ νομισματικὴ πολιτικὴ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει, ἀρχικά, μία σταθερὴ συναλλαγματικὴ πολιτική.
3.       Δραχμοποίηση τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων ποὺ σήμερα εἶναι σὲ εὐρὼ καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς Δραχμῆς στὴν καθημερινὴ κυκλοφορία. Ἡ ἀξία τῆς Δραχμῆς θὰ καθορισθεῖ μὲ τὴν ἰσοτιμία 1 εὐρὼ = 500 Δραχμὲς (μὲ κάποιες μικρὲς ἀποκλίσεις σὺν ἢ πλὴν ἀναλόγως τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν συγκυριῶν), μὲ σκοπὸ τὴν μικρότερη ἀγοραστικὴ ἀπώλεια στὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων.
4.        Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Δραχμῆς καὶ τὴν ἑδραίωση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς αὐτήν, θὰ ἀκολουθηθεῖ μία οἰκονομικὴ πολιτικὴ αὐστηρῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ μηδενικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἐξευρέ-σεως πόρων. Συνεπῶς εἶναι ἀδιανόητο μεταλλεῖα πολυτίμων μετάλ-λων τῆς Πατρίδος μας νὰ τὰ διαχειρίζονται ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες.
5.       Οἱ δραχμοποιημένες συντάξεις καὶ οἱ μισθοὶ θὰ διατηρήσουν τὴν ἀγοραστική τους δύναμη προκειμένου νὰ γίνει ἡ σημερινὴ Δραχμὴ ἀποδεκτὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κινηθεῖ ἡ ἐσωτερικὴ ἀγοραστικὴ κατανάλωση.

Ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Δραχμὴ

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτικό Πρόγραμμα Πολιτικής Παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ (α')


ΕΚΚΛΗΣΙΑ
H Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους μας καὶ τοῦ Κράτους μας. Μὲ τὴν περιθωριοποίηση τῆς ψυχῆς του (τῆς Ἐκκλησίας) τὸ Κράτος μας διαλύθηκε, ἀφοῦ διαλύθηκαν πνευματικὰ οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῶν Διαχειριστῶν τοῦ Δημοσίου χρήματος. Δὲν πρόκειται νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν χωρισμὸ τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιατί θὰ διακοπῆ ἡ ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ Γένους μας ἀπὸ τὸν 4ο μ.Χ. αἰῶνα, μέχρι σήμερα. Θὰ παλέψουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ὁ ἀποτρόπαιος αὐτὸς χωρισμός!
Εἴμαστε ἀπόλυτα ἀντίθετοι στὴν διακοπὴ τῆς Κρατικῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ θὰ εἴμαστε στὸ πλευρό τους, γιατί αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς συνειδήσεως τοῦ Ἕλληνα. Στὴν Ἐκκλησία ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ ἐξασφαλίζουμε τὴν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν Της, ὄχι μόνο γιατί ἔχει ἀπὸ ἐτῶν προπληρώσει μὲ τὴν δωρεά Της πρὸς τὸ Κράτος ἑκατομμυρίων στρεμμάτων γῆς καὶ οἰκημάτων, ἀλλὰ καὶ γιατί μὲ τὸ πνευματικό Της ἔργο, ἀφ’ ἑνὸς μὲν περιορίζει τὴν διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ κατ’ ἐπέκταση χρειάζονται λιγότερα σωφρονιστικὰ ἱδρύματα καὶ λιγότερα ἔξοδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς παραβατικότητος καί, ἀφ’ ἑτέρου, μὲ τὸ ἀσκητικό Της πνεῦμα καὶ τὴν πνευματικότητά Της καταρτίζει προσωπικότητες ἰσορροπημένες, ἐργατικές, ἐγκρατεῖς σὲ καταχρήσεις, τίμιες καὶ εἰλικρινεῖς στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς συνανθρώπους τους καὶ μὲ τὸ Κράτος. Τὸ Κράτος μας χρειάζεται πραγματικοὺς χριστιανοὺς καὶ ὄχι ἀμοραλιστές. Οἱ ἀμοραλιστές, ἐκτός τῶν ἄλλων δεινῶν ποὺ ἐξαχρείωσαν τὴν Πατρίδα μας, μᾶς ὁδήγησαν καὶ στὴν χρεωκοπία.
Εἴμαστε ἀντίθετοι στὴν διαγραφὴ τοῦ Θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες καὶ στὴν ἔκδοση ταυτοτήτων καὶ Κρατικῶν Ἐγγράφων μὲ ὁποιαδήποτε σύμβολα ποὺ προσβάλλουν τὴν Ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ κατασκοπεύουν καὶ φυλακίζουν τὸ ἀνθρώπινο Πρόσωπο.


ΠΑΙΔΕΙΑ
Ἡ Παιδεία πρέπει νὰ εἶναι βαθειὰ καὶ νὰ μορφώνει οὐσιαστικὰ τοὺς νέους μας μὲ Ἀρχὲς καὶ ἦθος, δηλαδὴ μὲ τὰ ἰδανικά τῆς Ὀρθόδοξης Παραδόσεως καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν μας, ὅπως, ἐξ ἄλλου, ἐπιτάσσει τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο οἱ Κυβερνῶντες ἔχουν ἀπὸ δεκαετιῶν θέσει σὲ ἀχρησία. Ἡ Παιδεία μας πρέπει νὰ παράγει Πολιτισμὸ καὶ ὄχι νὰ μιμεῖται τὶς φρικαλεότητες τῆς Εὐρώπης, τὶς ἐξαλλότητες καὶ τὶς συμπεριφορὲς παρανοϊκῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔγιναν διάσημοι ἀπὸ τὰ Διεθνῆ Κέντρα ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἀποκτήνωση τῶν λαῶν.
Ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἀξιολόγηση σὲ κάθε βαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης καθὼς καὶ ἡ αὐστηρὴ ἀπαγόρευση κάθε κομματικοποιημένης πολιτικῆς δραστηριότητος στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια καὶ σὲ κάθε ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα. Τὸ Σχολεῖο πρέπει νὰ καλλιεργεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ἐργασία, τὴν μάθηση καὶ γενικότερα νὰ ἐπικεντρώνει τοὺς ἐκπαιδευομένους στὸ μαθησιακὸ καὶ γνωστικό τους καθῆκον. Οἱ νέοι πρέπει νὰ μάθουν ὅτι ἔχουν ὑποχρεώσεις καὶ καθήκοντα καὶ ὄχι μόνο δικαιώματα. 
Τὰ Σχολεῖα μας δὲν πρέπει νὰ λειτουργοῦν μόνο ὅταν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ δυναμικὲς μειοψηφίες, γιατί οἱ μαθητὲς μας πρέπει νὰ μαθητεύουν πρῶτα καὶ ὄχι νὰ ἡγοῦνται. Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἡγηθοῦν, ἀλλά, ὅσο σπουδάζουν, ὀφείλουν νὰ μαθαίνουν καὶ ὄχι νὰ διδάσκουν. Αὐτὸ συμβουλεύει ὁ Πλάτων καὶ αὐτὸ ἐπεκύρωσε ὁ Οὐρανὸς μὲ τὶς Θεῖες Ὁδηγίες τοῦ Δημιουργοῦ μας. Ὅσοι διαφωνοῦν μὲ αὐτὲς τὶς Ἀρχὲς θὰ σπουδάζουν σὲ Σχολεῖα ἀθρήσκων ὥστε νὰ εἰσπράττουν καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐπιλογῶν τους. Οἱ καταλήψεις σχολείων καὶ κτιρίων –Ἰδιωτικῶν ἢ Κρατικῶν– θὰ ἀνήκουν στὰ ποινικὰ ἀδικήματα.

Τέλος, ἔχει καταρτισθεῖ εἰδικὸς σχεδιασμὸς γιὰ τὰ χρήματα ποὺ δαπανοῦν σήμερα τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νὰ σπουδάσουν στὸ ἐξωτερικό. Ἐπειδὴ πολλάκις κατὰ τὸ παρελθὸν πολλὲς ἀπὸ τὶς θέσεις καὶ τὶς προτάσεις τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔγιναν ἀντικείμενο λαϊκισμοῦ καὶ διαστρέβλωσης ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα χωρὶς νὰ ὑλοποιηθοῦν, τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν θὰ ἀναλυθεῖ στὸ παρὸν ὑπόμνημα.   

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ποιὰ εἶναι ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ Παράταξη ὅλων τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα. Ἂν στραφοῦμε στὸν πολιτισμὸ τῶν Δυτικοευρωπαίων, θὰ δοῦμε ὅτι πέραν τῆς ἀναμφισβήτητης τεχνολογικῆς προόδου, εἶναι πολιτισμὸς ἀνθρώπων ποὺ παραχάραξαν τὸν Χριστιανισμὸ σὲ Προτεσταντισμὸ καὶ ἔτσι ὁ καθένας πιστεύει τὴν δική του ἀλήθεια! Πιστεύει ὅτι ἀξία εἶναι ἡ εὐτυχία ποὺ μετριέται μὲ τὸ χρῆμα καὶ τὴ δόξα. Πιστεύει ὅτι «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα». Ἡ ματαιοδοξία, ὁ ἄκρατος καταναλωτισμός, ὁ ἀτομικισμὸς εἶναι συνεπακόλουθα, ἁπτὲς συνέπειες καὶ τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει εἰσβάλλει καὶ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, ἀλλὰ καὶ τῶν περιοδικῶν τοῦ “lifestyle”. Αὐτὸς ὁ πολιτισμός, μὲ κέντρο τὸν ἄνθρωπο, ἁπλᾶ ἐξυπηρετεῖ τὸν ἀνθρώπινο ἐγωϊσμὸ καὶ ὁδηγεῖ στὶς ζοφώδεις καταστάσεις ποὺ προαναφέραμε. Εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς ὑλιστικῆς εὐδαιμονίας –ὅταν αὐτὴ ὑπάρχει– ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς ἔνδειας, τῆς ἐφήμερης χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄστεγων καὶ τῶν πεινασμένων.
Ἡ δική μας Ρωμαίικη Παράδοση, ὁ δικός μας Ὀρθόδοξος πολιτισμός, ἔχει κέντρο τὴ Ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ τὸν ὑπέρμετρο πλουτισμὸ καὶ τὴν χλιδάτη ζωὴ ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ τὰ ἑκατομμύρια ἀστέγων καὶ πεινασμένων ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ὁ δικός μας πολιτισμὸς δὲν προσπαθεῖ νὰ παραβιάσει τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς καλουπώσει, ἀλλὰ νὰ καταλάβει τὶς ἀνάγκες τους καὶ νὰ τοὺς δώσει ὅ,τι χρειάζονται. Εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς Ρωμηοσύνης, ποὺ πιστεύει στὴν πραγματικὴ ἀνεξιθρησκία, σεβόμενος τὰ πιστεύματα τῶν ἄλλων. Εἶναι ὁ πολιτισμὸς ποὺ ἔδινε τὸ ἀλφάβητο, τὴν γλῶσσα, τὴν κουλτούρα στοὺς λαούς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πολεμικὴ μηχανὴ ποὺ προσφέρει ἡ Δύση. Γιατί ἡ Οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ –ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν Παγκοσμιοποίηση– ἔχει πνευματικὸ χαρακτήρα καὶ ὄχι ἐπεκτατικό. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ ὄχι στὴν παγκοσμιοποίηση ποὺ εἶναι ὁ πνευματικὸς θάνατος τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ εἴμαστε ἀντίθετοι μὲ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ σὲ κάθε προσπάθεια ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς μία Οἰκου­μενιστικὴ πραγματικότητα.
Ὁ δικός μας πολιτισμὸς εἶναι πραγματικὰ φτιαγμένος γιὰ τὸν ἄνθρωπο γιατί πατάει σὲ ἄλλα, σὲ Οὐράνια θεμέλια.
Ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», θεωρεῖ ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶναι Ἀρχές, εἶναι παιδεία, εἶναι πολιτισμός.
Ἡ Πατρίδα μας πρέπει νὰ κυβερνηθεῖ μὲ ἕναν σύγχρονο Κρατικὸ μηχανισμὸ προσανατολισμένο στὶς συντεταγμένες τῆς Ρωμαίικης Παράδοσης. Αὐτὴ προσέφερε παγκόσμιο πρότυπο κοινωνικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς, μὲ τὴ μορφὴ συντεχνιῶν ἐμπορικοῦ χαρακτῆρα. Αὐτὴ ἐπενόησε τὰ θεραπευτήρια, τὰ ὑδραυλικὰ καὶ ἀμυντικὰ ἔργα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ σημερινοὶ Εὐρωπαῖοι ἦσαν ἀκόμη στὰ δέντρα!
Αὐτὴ ἡ μοναδικὴ Παράδοσή μας ἐνίσχυε ἀνέκαθεν τοὺς κοινωνικοὺς δεσμοὺς καὶ τὴν συναδέλφωση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἄλλων λαῶν.
 Παρ’ ὅτι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Παιδεία εἶναι οἱ βασικὲς καὶ ἀπόλυτες προτεραιότητες τῆς Παρατάξεώς μας, ἡ πραγματικότητα ἐπιτάσσει νὰ δοθεῖ ἰδιαίτερο βάρος καὶ στὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὴν Δύση καὶ τὸ διεφθαρμένο Ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ τὴν ὑπηρετεῖ.

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Θέλω να σας πω μια ιστορία, για μια πολύ πλούσια οικογένεια που είχε ένα τεράστιο κτήμα με ένα πανέμορφο αρχοντικό και άλλα όμορφα σπιτάκια σκορπισμένα σε ολόκληρο το κτήμα και ζούσε με άνεση και πολυτέλεια, μαζί με όλους όσοι εργάζονταν γι’ αυτήν.
Απέναντί της, υπήρχε άλλο ένα κτήμα, σε όχι τόσο καλή τοποθεσία, όπου ζούσαν κάποιες φτωχές οικογένειες, που κοίταζαν με ζήλεια τους πλούσιους κι ευτυχισμένους γείτονες.
Με τα χρόνια και τα γεγονότα και τη δολιοφθορά, κατάφεραν κάποτε οι φτωχοί γείτονες να αρπάξουν το αρχοντικό και να το λεηλατήσουν και με το λεηλατημένο  πλούτο να στηρίξουν και να επιδιορθώσουν το δικό τους άθλιο σπίτι. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά είδαν  από τους γείτονες τον τρόπο της καλής ζωής και τον μιμήθηκαν και πρόκοψαν και πλούτισαν…
Το άλλοτε πλούσιο και δυνατό κτήμα καταπατήθηκε τώρα από ξένους και η οικογένεια αναγκάστηκε να δουλεύει γι’ αυτούς, μέχρι που, με πολλούς αγώνες και κόπους και θυσίες, κατάφερε να πάρει πίσω ένα μικρό κομματάκι της παλιάς της περιουσίας και να το δουλεύει όσο μπορούσε για να καταφέρει να ζήσει.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1815 Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ µάχη τοῦ Βατερλώ

Στὶς 18 Ἰουνίου κλείνουν ἀκριβῶς διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν περίφηµη µάχη ποὺ ἔχει µείνει στὴν Ἱστορία σὰν συνώνυµο τῆς ἧττας, τὴ µάχη τοῦ Βατερλώ.
Γιὰ αὐτὴ τὴ µάχη ἔχουν γραφτεῖ πάρα πολλὰ καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ γράφονται, γιατί ὁ συνδυασµὸς προσεκτικῆς καὶ µελετηµένης στρατηγικῆς καὶ ἀπρόβλεπτων παραγόντων, συνθέτουν µιὰ πραγµατικὴ χορογραφία, µιὰ παράσταση µὲ µεθοδικὲς κινήσεις, ἄλλες προµελετηµένες καὶ ἄλλες ὄχι, ὅλες ὅµως δεµένες µεταξύ τους µὲ τὴν ἀδυσώπητη ἁρµονία τοῦ θανάτου. Γιατί ὁ Θάνατος ἦταν σίγουρα ὁ µεγάλος κερδισµένος τῆς µέρας. Τὸ στρατόπεδο τοῦ Ναπολέοντα, µὲ τοὺς 73000 Γάλλους στρατιῶτες, εἶχε ἀπώλειες 41000 ἄνδρες. Ὁ ἀντίπαλός του, ὁ Arthur Wellesley, ὁ γνωστὸς Δούκας τοῦ Wellington, ἀπὸ τοὺς 68000 στρατιῶτες, εἶχε 24000 ἀπώλειες, ἐνῶ, ὁ σύµµαχός του, ὁ Πρῶσσος στρατηγὸς Blücher, ἀπὸ τοὺς 30000 στρατιῶτες του, εἶχε ἀπώλειες 7000. Δηλαδή, συνολικά, 72000 ψυχὲς χαµένες µέσα σὲ µιὰ µέρα!

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

«ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ!

Ἕνα ἐπαίσχυντον  Διεθνὲς Ἐκκλησιαστικὸν Συνέδριον


Προλειαίνουν οἱ “Πρίγκηπες” τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ  παρακαθίση ὁ  «Ἑωσφόρος τῆς Ρώμης» εἰς τὴν προετοιμαζομένην Σύνοδον; 

Ἡ θλιβερὴ καὶ ἀποκρουστικὴ γιὰ τοὺς ἐνσυνειδήτους Ὀρθοδόξους πιστοὺς προετοιμασία τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου συνεχίζεται μὲ “χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια” ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα  –ὅπως ἀποκαλύπτεται ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ– στεροῦνται στοιχειώδους ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους,  ἀληθοῦς Θεολογικῆς γνώσεως καὶ πνευματικῆς ἐμπειρίας.

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Ἡ Ἑλλάδα δέν πέθανε, ἐμεῖς τήν πεθαίνουμε!


Παρακολουθῶντας τὶς καθημερινὲς ἐξελίξεις ἐκεῖνος ποὺ μαθήτευσε κοντὰ σὲ Διδασκάλους–ἐνσαρκώσεις τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, θλίβεται βαθειὰ γιατί διαπιστώνει ὅτι ἐμεῖς, τὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα –Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ– ἔχουμε τόσο πολὺ πνευματικὰ συρρικνωθεῖ ὥστε συρρικνώσαμε σὲ βαθμὸ πνευματικοῦ κακουργήματος τὸ ἔργο καὶ τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στὴν Πατρίδα μας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν διαφέρη πλέον ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες ὡς πρὸς τὴν ἀπουσία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν καθημερινὴ καὶ τὴν Δημόσια ζωὴ τοῦ Κράτους!

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ Η “ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ” ΕΠΙΣΤΗΜΗ!

Ἐπιστρέφει ἡ Ἐποχή τοῦ Ἁγίου Παλαµᾶ «ἐν ἑτέρᾳ µορφῆ»
Ἡ νέα χρονιά ἤδη ἦλθε! Δέν ἦλθε µόνη της, ἀκολουθῶντας µιά φυσική ροή, ὅπως νοµίζουν οἱ πολλοί, ἀλλά ἦλθε –ὅπως πάντοτε– διά τοῦ Χριστοῦ, χωρίς τόν Ὁποῖον δέν εἶναι δυνατόν νά γίνη ποτέ τίποτα, οὔτε µεγάλο, οὔτε µικρό, οὔτε τό παραµικρόν! Ὁ Θεός Λόγος εἶναι Ἐκεῖνος «δι’ οὗ (ὁ Θεός Πατήρ) καί τούς αἰῶνας ἐποίησεν» καί γι’ αὐτό ὁ Θεάνθρωπος Χριστός εἶναι Αὐτός πού «δεσπόζει τῶν ἐπουρανίων καί τῶν ἐπιγείων» καί προνοεῖ καί ἐλέγχει καί διακρατεῖ καί κινεῖ µέ κάθε λεπτοµέρεια τά σύµπαντα καί ὄχι οἱ ἀνύπαρκτοι «φυσικοί νόµοι», πού τούς ἔχουν ἐφεύρει οἱ ἄθεοι ἄνθρωποι, γιά νά πολεµήσουν µέ µανία τήν Ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἀντιτιθέµενοι ἀκόµη καί στήν ἐπιστήµη τους, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατον οἱ ἄψυχες καί χωρίς νοῦν πέτρες νά ἔχουν νόµους καί, µάλιστα, νά τούς …τηροῦν!