Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Τό Νομοσχέδιο τοῦ κατεξευτελισμοῦ τῶν Νεκρῶν μας! ΣΕΒΑΣΜΟΣ Ἤ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ;

Δέν εναι τυχαία τακτική τν κρατούντων. Μεσοντος το θέρους κατατέθηκε πρόσθετη Τροπολογία (ρ. Τροπολογίας: 1627/215 25.7.2014) –διά τς ποίας δίδεται τό «πράσινο φς» γιά τήν δημιουργία καί δρυση τν λεγομένων Κέντρων ποτέφρωσης Νεκρν (Κ.Α.Ν)– στό Νομοσχέδιο το πουργείου Περιβάλλοντος, νέργειας καί Κλιματικς λλαγς «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο θήνας Θεσσαλονίκης». Μέ τήν τροπολογία ατή http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-23bb91713a9/8489060.pdf παρέχεται δυνατότητα στούς Δήμους πού οτως λλως εναι νομες καί διαχειριστές τν Κοιμητηρίων νά δρύσουν καί νά γκαταστήσουν ντός τν χώρων ατν (τν κοιμητηρίων δηλ.) τά Κ.Α.Ν.

Πρίν συνεχίσουμε μως θά πρέπει νά δομε τίς διαδικασίες καί τήν κοινοβουλευτική τακτική τς κυβέρνησης τς χώρας μας. πό τό 1974 καί μετά, τό κυρίαρχο πολιτικό σύστημα χει υοθετήσει καί καθιερώσει στήν χώρα μας τό λεγόμενο κοινοβουλευτικό «θερινό τμμα τμμα διακοπν τς Βουλς». Στό νομα τν θερινν διακοπν (διάβαζε θερινς ρστώνης) σαλαμοποιεται λομέλεια το σώματος τν βουλευτν κατά τό 1/3 , κατά τήν διάρκεια τν μηνν το καλοκαιριο.τσι λειτουργε (πως λειτουργε) Βουλή σέ τρία τμήματα μέ προγραμματισμένη σύνθεση καί καθορισμένη μικρή διάρκεια, πως βολεύει τίς κυβερνητικές σκοπιμότητες. κ τν προτέρων χει δη ποφασισθε κατανομή τν «μφισβητιν» βουλευτν κατά τέτοιο τρόπο στε νά διευκολύνεται τάχιστα ψήφιση καί το πιό παράλογου καί ντικοινωνικο νόμου. τσι, μέ συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς οσιαστική καί διεξοδική συζήτηση, χωρίς τήν παραμικρή τεκμηρίωση. Πολλές φορές δέν κπληροται, οτε κν πλέον βασική προϋπόθεση, δηλαδή, ατή τς νάγνωσης κάστου νομοσχεδίου πό τούς διους τούς βουλευτές. Θά μποροσε, λοιπόν, νά θέσει κάποιος να ρώτημα στούς κρατοντες: άν τό σύνολο τν βουλευτν τς Βουλς, λομέλεια τς Βουλς, κφράζει τόν λληνικό λαό, τότε τό 1/3 το σώματος τς Βουλς κφράζει κατ’ ναλογίαν καί τό 1/3 το λληνικο Λαο. πομένως καί τά νομοσχέδια πού εσάγονται πρός ψήφιση στή Βουλή φορον μόνον τμμα το λληνικο Λαο.
Ατό πορρέει ς συνέπεια πό τήν κολοβωμένη λογική ατν πού τόσο κριτα χουν υοθετήσει ατήν τήν πολειτουργία τς Βουλς καί τήν ποβάθμιση το νομοθετικο ργου σέ τέτοιο τερατώδη βαθμό, τή στιγμή μάλιστα πού τίθενται πρός ψήφιση νομοσχέδια τεράστιας σημασίας γιά τόν λληνικό λαό καί τήν χώρα μας. τσι π.χ. χουν εσαχθε στά θερινά τμήματα τς Βουλς νομοσχέδια πως ατό τό περί δασν, τό νομοσχέδιο περί αγιαλο, τό ρυθμιστικό σχέδιο θήνας – Θεσσαλονίκης μέ τήν περίφημη τροπολογία γιά τά Κέντρα ποτέφρωσης Νεκρν κ.. κτός τν λλων εναι καί τελείως παράδεκτη διαδικασία το νά φέρονται πρός ψήφιση σοβαρότατα ζητήματα πό μορφήν τροπολογιν σέ νομοσχέδια λως σχετα σέ περιεχόμενο καί τίτλο. Εναι να δεγμα τς προχειρότητος, τς λλειψης δεξιοτήτων καί γνώσεων γύρω πό τό ζήτημα, λλά καί τς παντελος πουσίας τς πολιτικς συνειδητότητος γιά τόσο βαρύνοντα ζητήματα. τσι, τό μόνο πού πομένει στούς κυβερνντες εναι πλήρης παξίωση καί ποβάθμιση τν ζητημάτων ατν, κάτι πού ποδεικνύεται μέ τήν «τροπολογιοποίησή» τους (ς μς πιτραπε νεολογισμός ατός).
ς δομε μως τήν «φιλοσοφία» τς διας τς τροπολογίας. Στήν ρχή τονίζεται:
«Σέ λες τίς χρες μέλη τς Ε.Ε. πάρχουν καί λειτουργον ποτεφρωτήρια νεκρν, δη πό τόν 18ο αἰῶνα. νδεικτικά, ποτέφρωση νεκρν ναφέρεται τι πετράπη πρτα στή Γαλλία (1789), νῷ ἀκολούθησε Βρετανία (1884),  Γερμανία (1934) καί σπανία (1945)».
Βλέπουμε τι νομοθέτης-τροπολογιογράφος ς βασική ατία πού πικαλεται γιά τήν εσαγωγή καί υοθέτηση τν Κ.Α.Ν. εναι «καθυστέρηση» πού σημειώνεται στήν πατρίδα μας ναντι τς πρωτοπόρου Γαλλίας λλά καί σων χωρν εσλθαν στήν κολουθία της. Προφανς νομοθέτης κλαμβάνει τήν χρονική ατή καθυστέρηση καί σάν στέρηση ς πρός τό σύγχρονο πνεμα το «Ερωπαϊκο πολιτισμο». Μπορε νά εμαστε «πίσω» βρέ δελφέ ς πρός τούς Γάλλους …κατά 225 τη, λλά νά! Στό «ψε σβσε» τούς μοιάσαμε! Γίναμε καί μες σάν κι ατούς. Δέν κολουθομε τόν ναχρονιστικό νταφιασμό, πως πιτάσσει ρθόδοξη κκλησία, λλά κολουθομε τήν πιτακτικότητα πού πιβάλλουν ο σύγχρονοι καιροί καί χωροταξική ντιμετώπιση τς λλειψης χώρου… γιά ατούς πού πεθαίνουν.
Καί στό κάτω-κάτω δέν εναι τυχαο. Τό 1789 κόμη πρίν σταθεστά πόδια της Γαλλική πανάσταση τό πρτο ζήτημα πού διευθέτησε …ταν καύση τν νεκρν. Καί βέβαια ο πρωτεργάτες τς 14ης ουλίου το 1789 θέλησαν μέ ατόν τόν χηρό τρόπο νά διατρανώσουν τήν ντιπαλότητά τους μέ τήν Χριστιανική Πίστη. δ μως ο δικοί μας κρατοντες, φροντίζουν νά ξαλείψουν… τόν ναχρονισμό ατό μέ τήν πίκληση ατς τς δθεν παναστατικς πρωτοπορίας.
Μάλιστα φθάνουν στό σημεο νά πικαλονται τεχνικά ζητήματα γιά τήν ως τώρα καθυστέρηση πού χει σημειωθε στήν υοθέτηση τς καύσης τν νεκρν. Τώρα προφανς πού χουν ρθε τά τεχνικά ατά κωλύματα …. εναι καιρός νά δρύσουν τά δημοτικά ποτεφρωτήρια. Ατά βουλές κυρίων πιτάσσουν καί στά δια λόγως ο δημοτικοί «ταγοί» ποτάσσονται.
Εναι προφανές τι καύση τν νεκρν ντιτίθεται θεμελιωδς στήν ρθόδοξη Θεολογία μας καί εναι λοσχερς ξένη πρός τήν διδασκαλία τς κκλησίας μας. Εναι φανερό τι χι μόνον δέν χει ρωτηθε θέση τς κκλησίας μας, λλά πιχειρεται μέ διαδικασίες κρύφιες καί ψευδεπίγραφες νά μήν ληφθε καθόλου πψιν. μες δέν πιχειρομε νά θεμελιώσουμε Θεολογικς τό παράδεκτο τς υοθέτησης τν Κ.Α.Ν. πλά θέλουμε νά ποβάλουμε κάποια καίρια ρωτήματα.
ρώτησις πρώτη: Στό ρθρο 2 τς τροπολογίας (γιά τίς νομικές προϋποθέσεις τς καύσης) τονίζεται πί λέξει:
«Γιά τήν ποτέφρωση τν νεκρν συντάσσεται ληξιαρχική πράξη ντός 60 ρν, πό τόν θάνατο καί φο προηγουμένως προσκομισθον, πέραν τν παιτουμένων κατά τό ρθρο 2 το Ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικν Πράξεων» (ΦΕΚ Α΄ 143) δικαιολογητικν καί τά ξς:
(α) γγραφη δήλωση σημείωμα το θανόντος τι πιθυμοσε τήν ποτέφρωση τς σωρο του. ν θανν δέν κατέλιπε τέτοια δήλωση σημείωμα, γγραφη δήλωση τος συζύγου ατο τος ν ζωσυντρόφου το θανόντος μέ τόν/τήν ποο/α τελευταος εχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά τά προβλεπόμενα κατά τό ρθρο 1 τοΝ.3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις γιά τήν οκογένεια, τό παιδί καί λλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 240) τέλος τν συγγενν πρώτου δευτέρου βαθμο το θανόντος, μέ βεβαίωση το γνησίου τς πογραφς τους».
Καταλάβατε τί σημαίνει τό ρθρο ατό; άν θανν δέν χει φήσει γραπτή δήλωση τι πιθυμε τήν ποτέφρωση τς σωρο του, τότε ατομάτως πιτρέπεται ποτέφρωση μέ πλή δήλωση τς συζύγου ( συντρόφου) του. Τά λοιπά τά περί γνησίου πογραφς κ.λ.π. εναι σάλτσες καί ρτύματα.
Ατό εναι τό δημοκρατικό τους δθεν θος πού διαρκς πικαλονται. Μέ ποιό δικαίωμα προσεταιρίζονται στάσεις ζως νθρώπων πού δέν εναι πέρ τς καύσης, σάν δικές τους; ν δέν εναι σκέτος φασισμός ατή πάτη τότε τί εναι; ποιος δέν χει κφρασθε ρητά ναντίον τς διάταξης …εναι γιά κάψιμο!!! Μόνον ποιος χει κάψει τά τσιπάκια το μυαλο του μπορε νά υοθετε τέτοια διανοητικά κτρώματα. Κυριολεκτικά «λογική» γιά κάψιμο…
ρώτησις Δευτέρα: Στό διο ρθρο τονίζεται πίσης:
«(παιτεται) γγραφη πιστοποίηση ατροδικαστή, πού βεβαιώνει τι ατία θανάτου δέν χρζει περαιτέρω ατροδικαστικς διερευνήσεως καί τι φαιρέθηκαν πό τό σμα το νεκρο τα τυχόν κατάλληλα γιά ποτέφρωση ατροτεχνικά μέρη..»
Προφανς τροπολογιολόγος νδιαφέρεται νά φαιρεθον ομεταλλικές προσθκες μεταλλικά στοιχεα πού χουν ντικαταστήσει στ στοιχεα στν κατά τίς ρθοπεδικές πεμβάσεις. δ μως πεισέρχεται καί κάτι λλο. Ποιά εναι τά ατροτεχνικά μέρη τά κατάλληλα πρός καύση καί γιατί δέν προσδιορίζονται; Μήπως ατά πού διέφυγαν ξέμειναν πό τήν μεταμοσχευτική μανία κάποιων κύκλων;
ρώτησις τρίτη: Θά ποφασισθε ψήφιση «τέλους καύσης νεκρν» τό λεγόμενο τέλος ποτέφρωσης; Εναι γνωστό τι ο λεκτρομηχανολογικές γκαταστάσεις τν Κ.Α.Ν. τόσο ς πρός τήν τοποθέτησή τους, σο καί ς πρός τήν λειτουργία καί συντήρησή τους χουν πολύ μεγάλο κόστος πιβάρυνσης. Μπορον ο Ο.Τ.Α. νά χρηματοδοτήσουν ατές τις δαπανηρές γκαταστάσεις; Ποιός θά πληρώσει τό μάρμαρο; Μήπως χει δη δρομολογηθε τό κανονιστικό πλαίσιο πού φορ τήν προμήθεια και γκατάσταση τν Κ.Α.Ν. στά δημοτικά κοιμητήρια; π’ ,τι γνωρίζομε δέν χει κόμη καταστε στό παραμικρό γνωστή καί πιό μικρή διαδικασία σχετικά μέ τό ζήτημα ατό. Οτε τό νομοθετικό πλαίσιο εναι γνωστό το σχετικο διαγωνισμο, λλά οτε καί άν θά πιβαρυνθον ο δημότες το κάθε δήμου καί μέ τά ξοδα τν Κ.Α.Ν. (προμήθεια και γκατάσταση καί λειτουργία/συντήρηση). Εναι λοιπόν δίκαιο καί λογικό νά πιβαρυνθον μέ τέλη καύσεως ο σαφς καί ρητς ντίθετοι στην καύση τν νεκρν; Καί άν παραστε νάγκη νά υοθετηθε τό λεγόμενο «τέλος καύσεως», γιατί ατό νά μήν τό καταβάλλουν ο λάτρεις και θιαστες τς καύσεως τν δικν τους σωρν μετά τόν θάνατό τους; Μήπως λοιπόν πειδή εναι λιγάριθμοι ο ..παδοί τς καύσεως τν νεκρν, πάρχει στερόβουλη σκέψη νά …κατανεμηθε δημοκρατικά το κόστος σέ λους; (κόμη καί στούς συνειδητούς πιστούς Χριστιανούς;)
ρώτησις τετάρτη: άν μιά δημοτική ρχή ποφανθε τι τάσσεται κατά τς καύσεως τν νεκρν, τότε ποιά διαδικασία θά προβλέπεται; Θά σύρεται συγκεκριμένη δημοτική ρχή πό τήν πολιτεία πό πίδοξους «καυσολάτρες» σέ διώξεις, πειδή ρνεται τήν «λογική» καί τήν οσία τέτοιων διάτρητων τροπολογιν;
ρώτησις πέμπτη: άν θανν χει δηλώσει τι πιθυμε την καύση τς σωρο του …λλά πιθυμε πωσδήποτε καί ξόδιο κολουθία σύμφωνα μέ τό τυπικό τς ρθόδοξης κκλησίας μας, δέν δικαιοται οκεος Μητροπολίτης νά τήν παγορεύσει, φο προσκρούει πό πάσης πλευρς στήν ρθόδοξη Θεολογία λλά καί στήν ρθόδοξο Παράδοση;
ρώτησις κτη: Μέ ποιά κριτήρια θά ρίζονται τά λεγόμενα «δικαιώματα καί τέλη ποτέφρωσης» πό τόν κάστοτε δημοτικό ργανισμό πού θά ναλάβει τά Κ.Α.Ν.;
ρώτησις βδομη: Γιατί καί γιά τήν ποτέφρωση τν στν τν νεκρν πού εναι δη νταφιασμένοι υοθετονται τά προαναφερθέντα κριτήρια, δηλ. ατά μέ τίς πεύθυνες δηλώσεις τν συγγενικν προσώπων; (παράγραφος 2 το ρθρου 3 τς τροπολογίας). Δηλ. σέ περίπτωση πού νας χει πεθάνει καί σαφς εχε ταχθε πό τόν βίο του κατά τς καύσης νεκρν, πάρχει δυνατότητα καί πιθανότητα ο ζντες συγγενες του νά ζητήσουν τήν καύση τν στν του. Μπορον μέ συνοπτικές διαδικασίες καί πλές γγραφες δηλώσεις νά δηγήσουν τόν θανόντα συγγεν τους στά Κ.Α.Ν. Τέτοιος σεβασμός, τέτοιος «πολιτισμός»!
Παρίσταται καίρια νάγκη νά ντιταχθομε πλήρως στήν «λογική», λλά καί στήν οσία τς τροπολογίας ατς. Νά τούς φράξουμε τον δρόμο. Θά ταν καλό νά ναλάβουμε πρωτοβουλίες διά τν ποίων θα θωρακίσουμε μπράκτως τήν πίστη μας στήν παράδοση τς κκλησίας μας. σως θά πρέπει νά πογράψουμε ν σώματι πεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα μέ τίς ποες διακηρύσσομε σθεναρς τήν ντίθεσή μας στην ν λόγ τροπολογία, λλά καί δέν δίνομε τό δικαίωμα σέ κανέναν να λάβει τίς σωρούς μας μετά τόν θάνατό μας καί νά πε: KAN ‘τα στάχτη καί μπούρμπερι. χι! εναι ο πιδιώξεις τους καί τά κατασκευάσματά τους τς πυρκαϊς καί το χαλασμο.

Βασίλης Π. Μακρής
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 144-145
Αὔγουστος-Σεπτέμβριος 2014

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου