Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

«ΚΑΘΕΥΔΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ»!

Οπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται πια καθαρά πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν λόγια και επιχειρήματα λογικά ή θεολογικά που θα σταθούν ικανά να πείσουν τους δεισιδαίμονες και περιδεείς θρησκευομένους για το μάταιο έργο του Διαβόλου και του αθλιοτέρου ανθρώπου της ανθρωπό­τητος που θα τον ενσαρκώση και θα τον εμφανί­ση στον κόσμο, δηλαδή του Αντιχρίστου.
Και δεν θα επαρκέση ο όποιος λόγος, γιατί ο φόβος των ανθρώπων αυξάνεται συνεχώς με γεωμετρική πρόοδο, αφού «η αγάπη των πολλών εψύγη», οι καρδιές πέτρωσαν και έγιναν σφιχτές σαν την χούφτα του πιο φιλάργυρου ανθρώπου, γεμάτες από φοβίες, τρόμο και ανασφάλεια.
Άν κοιτάξουμε γύρω μας και θελήσουμε να μάθουμε για το πόσοι άνθρωποι και για ποιά πνευματικά θέματα ενδιαφέρονται, θα διαπιστώσουμε, χωρίς να κουρασθούμε πολύ, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που προβληματίζονται και συζητούν μεταφυσικά ή θρησκευτικά θέματα είναι αυτή που ασχολείται και “βασανίζεται” με το θέμα του Αντιχρίστου, με το σφράγισμα και την κυριαρχία του.

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Κυριώτερο πρόβλημα είναι πως αυτή την ενασχόληση των ανθρώπων με τον Αντίχριστο και τη φοβία, με όλα της τα ολέθρια επακόλουθα, θεωρούν πολλοί και, μάλιστα, κληρικοί, ως υγιά αντί­δραση και ένδειξη πνευματικής αντιστάσεως! Την θεωρούν πνευ­ματική συσπείρωση και εκκλησιαστική επαγρύπνηση, φρού­ρηση και προστασία των ανθρώπων από την Παγκόσμια Κυβέρνηση που, τάχα, πρόκειται να κυριαρχήση και να επιβληθή σε όλες τις κα­τά τόπους κυβερνήσεις ώστε να ετοιμασθή ο δρόμος για την έλευση και την βασιλεία του Αντι­χρίστου!
Έτσι κοιμίζονται οι άνθρωποι να μη βλέπουν ότι εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουν πάψει να κυβερνούν οι κατά τόπους κυ­βερ­νήσεις και, συνεπώς, «το μυστήριον της ανομίας ενεργείται εν ημίν ήδη», ημών κοιμωμένων και δραστηριοποιουμένων απο­κλειστικά και μόνον σε ό,τι δεν ενοχλεί τον Αντίχριστο και τα πολυποίκιλα όργανά του!
Ξεσηκώνονται τα πλήθη για να ματαιώσουν την δημιουργία Παγκόσμιας Κυβερνήσεως σαν να είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με τις “ελληνικές κυβερνήσεις” που κυβέρνησαν και κυβερνούν μέχρι σήμερα και το μόνο που μας φοβίζει είναι η “τρομερή” Παγκόσμια Κυβέρνηση(!), αυτός ο “σκοτεινός” και ... “αντιχριστιανικός” “μπαμπούλας”, για τον οποίο μας έμαθαν να πιστεύουμε ότι θα είναι πιο επιζήμιος από τις κυβερνήσεις που δοκιμάσαμε μέχρι σήμερα στην Πατρίδα μας! Δεν καταλαβαίνουμε ότι το ξένο το πολεμάς σαν εχθρό, ενώ το υποτιθέμενο δικό σου το υπερασπίζεσαι και το ψηφίζεις με πάθος, χωρίς να λογαριάζης τη ζημιά που σου έχει κάνει, χωρίς να εξετάζης όχι μόνο σε βάθος αλλ’ ούτε καν στην επιφάνεια!
Κάνουμε σαν να μη βλέπουμε τον Αντίχριστο να κυβερνά. Σαν να μην έχη σημασία το ποιός και πως κυβερνά, ποιά είναι η ιστορία και προϊστορία του, το πως και το τι νομοθετεί, αλλά μας “ζώνουν τα φίδια” μόνο όταν εκδίδη Κάρ­τες, Ταυτότητες και πιστοποιητικά που δημιουργούν την υποψία πως αναφέρονται στο όνομα του Αντιχρίστου! Εδώ που τα λέμε, με τα “αστεία” κριτήρια που διαθέτουμε, αν αποφασίση ο Αντίχριστος να αλλάξη όνομα, ούτε που θα τον “πάρουμε είδηση”!
Μου έρχεται αυθόρμητα στο νου η γνωστή παροιμία του Πηγαδιού και του Γαϊδάρου: Κάποτε έπεσε ένας γάϊδαρος στο πηγάδι. Έτρεξαν οι χωριανοί να τον βγάλουν έξω και τον ακούμπησαν προσωρινά πάνω στο πεζούλι του πηγαδιού, η ουρά του όμως έμεινε στο στόμιο του πηγαδιού. Τότε πετάχτηκε επάνω πανικόβλητος ένας συγχωριανός τους, βέβαιος ότι με την παρέμβασή του θα ...προλάβαινε(!) τη μόλυνση του πηγαδιού και τους είπε ουρλιάζοντας : «Σύρετέ τονε, μωρέ, το γάϊδαρο να μη στάξη η ουρά του στο πηγάδι»!
* * *
Το θέμα μας, όμως, δεν είναι για γέλια αλλά για κλάματα και, μάλιστα, γοερά.
Είναι, αλήθεια, δυνατόν, εμείς οι χριστιανοί, που πρέπει να είμαστε περισσότερο νοήμονες από τους ανθρώπους του κόσμου, να μην ενδιαφερόμαστε να διαλύσουμε το εργοστάσιο που παράγει επικίνδυνα και βλαβερά προϊόντα, αλλά να θεωρούμε απόλυτα σημαντικό και ρεαλιστικό το να αφή­νουμε το εργοστάσιο να λειτουργή και να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να μη σταματήση ποτέ η λειτουργία του, και, παράλληλα, να σπεύδουμε αλαφιασμένοι να ματαιώνουμε(!) την παραγωγή των ολεθρίων προϊόντων του, χωρίς να μας “κόβη το μυαλό” ότι το εργοστάσιο που συντηρούμε υπάρχει μόνο και μόνο για την παραγωγή αυτών των προϊόντων και για τίποτε άλλο;
Είναι αυτό συκοφαντία για το εργοστάσιο που λέγεται «Ελληνι­κές Κυβερνήσεις»; Aς το εξετάσουμε.
Εδώ και 40 χρόνια το εργοστάσιο που συζητούμε (δηλαδή οι λεγόμενες κατ’ ευφημισμόν “Ελληνικές” κυβερνήσεις) παρή­γαγε τα εξής προϊ­όντα, αν τα παραθέσουμε χρονολογικά:
* Αποποινικοποίηση της μοιχείας.
*αυτόματο διαζύγιο.
*υποβι­βασμό της Πίστεως και των Παραδόσεων του Γένους μας στο Σύν­ταγμα της Πατρίδος μας.
*ενταφιασμό της αρχαίας και της καθαράς Ελληνικής γλώσσας, που είναι φορέας ζωής και προϋ­πό­θεση βαθειάς καλλιέργειας του ανθρώπου.
* θέσπιση πολιτικού γάμου και για ορθοδόξους χριστιανούς και αναγκαστική επιβολή δύο επιθέτων στους συζύγους, χωρίζοντας τη γυναίκα από την υπόλοιπη οικογένεια.
* κατάργηση του Σταυρού από τη σημαία.
* απάλειψη του θρησκεύματος από τις ταυτότητες.
* κατάργηση της προσευχής και της επάρσεως της Σημαίας στα σχολεία.
* θεσ­μο­θέτηση μιας αναρχικής μορφής “ασύλου” στα εκπαιδευτήρια, όπου οι ειρηνικοί σπουδαστές δεν προστατεύ­ονται ούτε από τους εκπαιδευτικούς τους, ούτε από την Πολιτεία στο να επιτελέσουν απρόσκοπτα τη μαθητική ή την φοιτητική απο­στολή τους αλλά μένουν εντελώς απροστά­τευτοι, υποχρεού­μενοι να υποτάσσονται –εκόντες άκοντες– στις θελήσεις και στη φασιστική συμπεριφορά ολιγαρίθμων αλλά δυναμικών μειο­ψη­φιών, με αποτέλεσμα, αυτού του είδους το άσυλο να ματαιώνη ουσιαστικά το έργο της εκπαιδεύσεως.
* ανοχή αλλά και διευκόλυνση της παραλύσεως της δημόσιας ζωής με απεργίες και πορείες που κρατούν ομήρους όχι τους κυβερνώντες αλλά την πλειοψηφία του ταλαίπωρου λαού μας.
* επινόηση εγκληματικού νόμου για την εκλογή των Πρυτανικών Αρχών από τους φοιτητές, δίνοντας έτσι την “χαριστική βολή” στο ήδη σάπιο εκπαιδευτικό σύστημα.
* κατάργηση της ορκωμοσίας των βουλευτών και των δημοτικών αρχόντων.
* απαγόρευση της εξομολογήσεως στα σχολεία.
* κατάργηση του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών.
* θέσπιση –εκ πλαγίου– πολιτικού γάμου ομοφυλοφίλων και καθη­μερινή “πλύση εγκεφάλου” από τα Μ.Μ.Ε. για το ότι είναι απόλυ­τα φυσιολογική η ομοφυλοφιλία και ρατσισμός οποιαδήποτε στηλίτευσή της, ακόμη και με το Ευαγγέλιο.
* φορολόγηση της κοι­νω­φελούς εκκλησιαστικής περιουσίας, σαν να είναι προσωπική περιουσία των κληρικών.
* θέσπιση πολιτικής κηδείας και καύσεως σωμάτων βαπτισμένων χριστιανών.
* κατάργηση της σχολικής ποδιάς, που με­τέτρεψε τα σχολεία σε χάος εξαγριωμένων ενστίκτων και τις νέες κοπέλες σε θύτες–θύματα, όργανα προκλήσεως και εξυπηρετήσεως αυτών των ενστίκτων.
* ατιμωρησία της ελεύθερης διακίνησης ναρκωτικών στα σχολεία και στους δρόμους.
* ατέλειωτη αύξηση φόρων και τιμών πρώτης και δευ­­τέρας ανάγκης.
* ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ανάγκη υπέρογκων χρηματικών ποσών για στοιχειώδη εξα­σφάλιση της υγείας.
* ασταμάτητη μείωση μισθών και εισοδημάτων, ώστε να αναγκάζονται οι άνθρωποι να πωλήσουν ακόμη και τα οικογε­νειακά τους κειμήλια για να επιβιώσουν.
* διαπλεκόμενη δικαιοσύνη, με τέτοιων διαστάσεων δια-πλοκή, ώστε να συμπεριλαμβά-νονται σ’ αυτήν και κατά τόπους εκκλησιαστικές διοικήσεις!
* ατιμωρησία και μη εφαρμογή νόμων, με αποτέλεσμα την αύξηση της τρομοκρατίας και κάθε λογής παραβατικής πράξεως.
* ασύδοτη εισρροή λαθρομεταναστών με αποτέλεσμα την αλλοίωση του πληθυσμού και του ήθους του λαού της Πατρίδος μας.
* απροκάλυπτη μειοδοσία στα εθνικά και τα κυριαρχικά δικαιώματα του τόπου μας για να διευκολύνονται οι επιχειρή­σεις βουλευτικών εταιρειών στα Σκόπια.
* παντελής παραμέληση της υπαίθρου και των συνορι­ακών πόλεών μας.
* απόλυτη κυριαρχία και προβολή της χρυσοπληρωμένης τηλεοπτικής αλητείας.
* προώθηση στα ύπατα αξιώματα αναξίων και περιθωριακών προσώπων.
* διάλυση της Εκκλησιαστικής και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
* καθαίρεση των εικόνων και των εκκλησιαστικών συμβό­λων από τα δημόσια κτίρια.
* αλλοίωση και παραχάραξη της Ιστορίας του Γένους μας αλλά και της Παγκόσμιας Ιστορίας.
* σύνταξη νόμου για μείωση χειροτονιών κληρικών, ώστε να μη μπορούν να κα­λυφθούν στοιχειωδώς τα επαρχιακά και ακριτικά εφημεριακά κενά.
* σπουδή για ανέγερση Τζαμιών και Κέντρου Ισλαμικών Σπουδών στην Πατρίδα μας με χρήματα των Ελλήνων Ορθο­δόξων Χριστιανών, σαν να έχη ποτέ χρηματοδοτηθή από κάποιο Κράτος, Μουσουλμανικό ή μη, η ανέγερση Ορθοδόξου Ναού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Να υπενθυμίσουμε ότι το Ελ­λη­νικό Κράτος δεν χρηματοδοτεί εδώ και 15 χρόνια(!) την επι­σκευή των ζημιών του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, με αποτέλεσμα να παραμένη κλειστός και αλειτούργητος!
* καλπάζουσα καταδίωξη του Χριστού ώστε να απελαθή οριστικά και όσο το δυνατόν ταχύτερα από την Πατρίδα μας!

Μετά από αυτή την περιληπτική παράθεση, κάποιων –όχι όλων– από τα «έργα και ημέρες» της λειτουργίας του επικίνδυ­νου εργοστασίου «Ελληνικές Κυβερνήσεις», έχω την περιέργεια να μάθω τι είναι αυτό που κρατάει ακόμα κλειστά τα μάτια των ανθρώπων ώστε να βλέπουν φόβο εκεί όπου «ούκ έστι φόβος» και να μη φοβούνται εκεί που ενεργείται το μυστήριο της ανομίας σε όλη τη φρικιαστική του “μεγαλοπρέπεια”!
Αλήθεια, ποιός έχει ακόμα το “κουράγιο” να πιστεύη ότι έ­χει μείνει τίποτα όρθιο στη Χώρα μας ώστε να κινδυνεύη να γκρεμισθή από την “περιβόητη” Παγκόσμια Κυβέρνηση; Έχει απομείνει πια τίποτα από τον θεοΰφαντο χιτώνα της Μαρτυρικής μας Ελλάδος που να μην το έχουν ξεφτίσει οι δικές μας ασύνετοι ψήφοι, με τις οποίες ανεβάζουμε στην εξουσία τους εχθρούς του Χριστού, για να μας καταντήσουν πνευματικά και υλικά «γυμνότερους υπέρου»;
Καταφέραμε να κάνουμε τον Αντίχριστο να γελάη και να χαίρεται, γιατί, αλλού αυτός βρίσκεται και εμείς τον καταδιώ­κουμε εκεί που δεν υπάρχει και εκεί που δεν του “καίγεται καρφί” αν τον πολεμάμε. Μάλιστα, ωφελείται κι’ όλας απ’ αυτή την άσκοπη για μας καταδίωξή του, γιατί κατορθώνει να κάνη αισθητή την παρουσία του στους ανθρώπους και να βρίσκη τη χαρά, αυτός ο κατ’ εξοχήν χαιρέκακος και μισάνθρωπος, ότι τους τρομοκρατεί και τους ελέγχει με τον τρόμο τους!
Ο Αντίχριστος δεν κρύβεται στις Κάρτες, ούτε στα κομπιούτερς. Κρύβεται στις ψυχές αυτών που έχουν και διαχει­ρίζονται την πολυποίκιλη εξουσία –εκκλησιαστική και πολιτική– όταν αυτοί είναι ενσυνείδητα χωρισμένοι από τον Χριστό και την Εκκλησία Του! Αυτοί είναι τα μεγάλα του “ατού”, τα ακατα­μάχητα όπλα του! Με αυτούς γκρεμίζει ψυχές και χτίζει τον θρόνο του!
Ο Διάβολος δεν έχει ανάγκη τα μικροτσίπς και τα ηλεκτρονικά συστήματα για να μας κάνη “πιόνια” του. Αυτό, το να μας παραπλανά και να μας κάνη “διαβολοπαίδια” του, το έχει καταφέρει από πολύ παλιά, από τότε που είμαστε ακόμη στον Παράδεισο! Δεν περιμένει να μάθη απολύτως τίποτα με τα τεχνητά μας μέσα, όσο κι αν εξελιχθούν. Τα γνωρίζει όλα όσα έχουν γίνει και, σαν πολύπειρος ψυχολόγος, μας έχει όλους “ψυχολο­γήσει”. Τα δαιμόνια δεν έχουν ανάγκη τα υλικά μέσα για να αυξήσουν τις γνώσεις τους. Πως, άλλωστε, αφού ούτε οι υπηρέτες τους, τα μέντιουμ, οι αστρολόγοι και οι χαρτορίχτρες δεν τα χρειάζονται, απλώς τα έχουν μπροστά τους για “τα μάτια του κόσμου”, αλλά “αποφαίνονται” με τις πληροφορίες που παίρνουν αποκλειστικά από τα δαιμόνια.
Aς καταλάβουμε, επί τέλους, έστω και αργά, πως αν ο Αντίχριστος περίμενε την Κάρτα του Πολίτη για να διαφεντέψη τον κόσμο, θα κοιμόταν μακάρια, όπως ακριβώς κοιμόμαστε εμείς!
Εμείς κοιμόμαστε και ο Χριστός προσεύχεται για μας, για την Πατρίδα μας και «ο ιδρώς Αυτού ωσεί θρόμβοι αίματος κα­ταβαίνοντες επί την γην»!
Έρχεται, και επανέρχεται, φανερά ο Χριστός, καθ’ όλη την επίγεια Ιστορία του Έθνους μας. Έρχεται και πάλι στις μέρες μας και μας βρίσκει βαρειά κοιμωμένους.
Η απάντησή Του στον ύπνο μας είναι συγκλονιστική: «Καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε! Ιδού ήγγικεν ο παρα­διδούς με»!

πρωτ. Βασ. Ε. Βολουδάκης
«Ενοριακή Ευλογία» Φεβρουαρίου 2011
Τεύχος 104

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου